Businessโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

10 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา มากประสบการณ์ รับรองได้ผลจริง

10 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา มากประสบการณ์ รับรองได้ผลจริง

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดี

 อาจารย์มีความรู้และความชำนาญ

ทีมอาจารย์หากไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษโดยตรง อาจจบหลักสูตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) หรือ TEFL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้มั่นใจได้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษที่นี่จะได้ผลตรงตามที่ตัวเองต้องการ

  1. ผู้เรียนต่อห้องไม่มาก

สถาบันบางแห่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องมาก แบบนี้อาจมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์น้อยเกินไป ทางที่ดีเลือกที่เรียนที่มีการสอนต่อห้องพอเหมาะหรือยิ่งน้อยเท่าไรยิ่งดี เพื่อที่จะได้พูดคุยกับอาจารย์อย่างใกล้ชิด

  1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมตามที่ต้องการ

ในการเรียนภาษาอังกฤษมีหลายระดับ เราจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

  1. ค่าเรียนไม่แพงจนเกินไป

ถึงแม้ว่าค่าเรียนภาษาอังกฤษจะมีหลายราคาแต่ก็ไม่น่าโดดเด่นจากที่อื่นจนเกินไป ควรเลือกราคาให้สมกับหลักสูตรด้วย

  1. โรงเรียนต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสอนภาษาต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความมั่นใจในระบบการเรียนการสอน

  1. มีผลงานการสอนที่ดี

ผลงานการสอนหรือรีวิวจากผู้เรียนสอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพจริงก็สำคัญ เพราะคอร์สเรียนแต่ละคอร์สไม่ใช่ถูกๆ ดูผลจากผู้ที่เรียนมาแล้วประกอบก็จะดีที่สุด

AUA LANGUAGE CENTER   (สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ.)

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. ปี เริ่มที่ พ.ศ.2495 โดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐเอมริการ (เอ.ยู.เอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชายไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาชนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” ซึ่งรัฐบาลสหรรัฐฯส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้ย้ายมาที่เช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของสมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2505

ผู้บริหารของสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. มีประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคนแรก ได้แก่ พระพิศาลสุขุมวิท และต่อมา คือ ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร, นายประสงค์สุขุม และพลตำรวจโท โกศล ลิมปิชาติ ประธานปัจจุบัน คือ นายทิพยรักษ์ สุขุม

สำหรับผู้อำนวยการของสถานสอนภาษาฯ ในช่วงเริ่มต้นเป็นสถาบันความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ (Binational Center) เป็นข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เริ่มจนปี 2537 รวมจำนวน 12 คน เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯลดงบประมาณสนับสนุนสถานสอนภาษาฯ จึงเป็นผู้อำนวยการคนไทย โดยผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสอนภาษาฯ ที่เป็นคนไทยคนแรกตั้งแต่ปี 2537 ถึงปี 2558 คือ เรืออากาศเอก อดุลย์ ปิ่นสุวรรณ์ จนปัจจุบันคือ ดร. เมทินี พงษ์เวช

ปี 2560 เป็นปีที่ 65 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. เพื่อเสริมสร้างฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย

AUA เป็นมิติใหม่ของสถานสอนภาษาเอยูเอที่มุ่งสรรค์สร้างโอกาสในการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในหลายลักษณะ ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสันของวัฒนธรรมอเมริกัน / ตะวันตก หรือ กิจกรรม ชมรมตามความสนใจเฉพาะ เช่น ชมรมถ่ายรูป ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ AUA Plus สำหรับผู้สนใจทุกคนด้วย

สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเตมสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 099-080-4440

เว็บไซต์:  www.auathailand.org


Edufirst Language school

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีที่สุด

Edu First Language School เป็น สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร มาตรฐานระดับโลก ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมทุกด้านเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกวัย ครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา จนถึงคนทำงาน จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ในการส่งบุคลากรเข้าอบรมกับสถาบันอย่างเป็นทางการ

ทางโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edu First มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่และคนทำงาน เพื่อการทำธุรกิจในระดับนานาชาติ ไปจนถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท ทั้งในรูปแบบการเรียนภายในและนอกสถานที่

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์คุณภาพ ทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยที่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยเป็นอย่างดี ในการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว ด้วยระบบการสอนภาษาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดเล็กกับอาจารย์ การเรียนเสริมผ่านกิจกรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบโปรแกรมอันทันสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับกว่า 20 ปี ใน 50 ประเทศทั่วโลก

เป้าหมายในอนาคต มุ่งสู่การเป็น “โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครบวงจรชั้นนำ โดยการนำประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพมาสู่ทุกคน” ปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ (EduFirst Language School)  มีสาขาอยู่ทั้งหมด 7 สาขาคือ สาขาเดอะมอล์งามวงศ์วาน ,สาขาเซ็นทรัลบางนา,สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า, สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และสาขาสยามสแควร์โดยมีนักเรียนรวมมากกว่า 2,000 คน คุณสามารถเลือกสาขาที่เหมาะสมกับการเดินทางของคุณ ซึ่งแต่ละสาขาเน้นเรื่องมาตรฐานในการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกันให้คุณเรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว… พร้อมรับรองผลทุกคอร์สเรียน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ : 02-550-1161 , 02-835-3570

เว็บไซต์: www.edufirstschool.com


Learn American Eng

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Learn American Eng เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบเรียนตัวต่อตัวที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด มีทั้งระบบเรียนสด ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงและระบบเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน แต่ได้ฝึกสนทนา ฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาผ่านระบบออนไลน์เสมือนเรียนสด ไม่แตกต่างกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอทดลองเรียนฟรีก่อนตัดสินใจ เรียนจริงกับทางสถาบัน
สถาบันได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน
Learn American Eng ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียนเป็นหลัก เน้นปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล สถาบันออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคตัวต่อตัวเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษ เรายินดีและพร้อมจะช่วยคุณ แล้วคุณจะไม่กลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไป
“Learn American Eng เก่งอังกฤษได้ทันใจคุณ”

จุดเด่นของสถาบัน
• สถาบันเน้นเทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัว และสอนโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาในราคาที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด เพียง 640.-/ชั่วโมง เท่านั้น
• การันตี รับรองผล คืนเงิน 100% ทันที หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ภายใน 90 วัน
• สถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการช่วยเหลือในด้านต่างๆและให้คำปรึกษาด้านการเรียน
• คอร์สเรียนของเราไม่มีวันหมดอายุ ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตารางเรียนด้วยตนเอง เลือกเรียนวันและเวลาที่สะดวกได้ตามใจชอบ
• ผู้เรียนสามารถเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยสามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆ สูงสุด 10 เดือน 0.89% ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน
• สถาบันตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย สามารถเข้าออกได้หลายทางสถานที่เรียนสะอาด ปลอดภัยและสะดวกสบาย มีที่จอดรถไว้บริการ

เบอร์ติดต่อ:  06 5359 4265
Line: @learnamericaneng
เว็บไซต์: www.learnamericaneng.com
facebook: facebook.com/LearnAmericanEng


English Parks

โรงเรียนสอนภาษาอิงลิชพาร์ค (English Parks) เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพของคนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ English Parks ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และที่สำคัญมากที่สุดคือ นักเรียนทุกคนของทาง English Parks ต้องสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (Listening, Speaking, Reading, and Writing) ได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการเรียนการสอน English Parks ได้คัดเลือกอาจารย์ชาวไทยที่มีความสามารถในระดับสูง เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เช่น University of Oxford และ University of Illinois มั่นใจได้ในคุณภาพด้วยคะแนนสอบ IELTS 8.5/9 รวมทั้งมีประสบการณ์มากมายในการทำงานในระดับชาติ มีความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน เน้นการสอนสดทุกคลาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ที่ English Parks ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก Conversation กับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

การสอนของ English Parks ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ติวกวดวิชาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษกันมานานถึง 12 -15 ปี แต่ยังไม่สามารถสื่อสาร และนำภาษาอังกฤษไปใช้งานจริงได้ ดังนั้นทุกหลักสูตรของ English Parks จึงมีการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อทำการวิเคราะห์ และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน (Customization) เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเรียน ไปถึงเป้าหมายที่แต่ละคนต้องการ นอกจากนี้ English Parks เข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการในการเรียนไม่เหมือนกัน จึงได้มีการออกแบบหลักสูตร Unlimited English ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ไปจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือสอบแข่งขันชิงทุนต่างๆ

ENGLISH PARKS แตกต่างอย่างไร?

– Customization วางแผนการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

– Variety of Classes คลาสเรียนหลากหลาย สอนสดทุกวันทั้งครูไทยและครูต่างชาติ เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ

– IELTS Expertise 90% ของผู้เรียนสอบได้คะแนน IELTS 6.5+ สอนโดยทีมอาจารย์ที่เชียวชาญข้อสอบ IELTS โดยตรง

หลักสูตรแนะนำ

Unlimited English เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดย English Parks ที่ครบและคุ้มค่าที่สุด เรียนได้ทุกวัน ไม่จำกัดชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้าน ครบทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

Super IELTS เจาะลึกข้อสอบ IELTS ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์ไทยที่ความชำนาญข้อสอบอย่างแท้จริง พร้อมผึกฝนข้อสอบเพิ่มเติมแบบไม่จำกัด เพื่อให้ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5+

Smart Conversationฝึกฝนทักษะการสนทนาด้วยคลาสเรียนที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้งานระดับสูง สอนสด กลุ่มเล็กโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ

Sentence Writingเรียนรู้การสร้างประโยคตั้งแต่พื้นฐาน เน้นการประยุกต์หลัก Grammar มาใช้ในการเขียนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนเรียงความ (Essay Writing) ต่อไป

Unlimited Grammarเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญของภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานระดับสูง เน้นความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในฟัง พูด อ่าน เขียนได้จริง

Pronunciationแก้ไขปัญหาการออกเสียงของคนไทยอย่างตรงจุด เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการออกเสียงเป็นคำ จนถึงการพูดเป็นประโยคอย่างมั่นใจ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-884-689902-642-7725

เว็บไซต์: englishparks.in.th


Modulo Language School

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำแนวใหม่ นำเสนอการสอนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างได้ผล ที่นี่ไม่ได้สอนแค่ภาษา แต่เน้นสอนให้ทุกคนใช้ภาษาเป็น ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เน้นการสอนที่มีคุณภาพ มีการปรับรูปแบบให้เฉพาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด

โมดูโล่นำเสนอคอร์สเรียนภาษาที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย โดยที่มีความยืดหยุ่นในปรับเปลี่ยนตารางเรียนได้ ที่นี่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอ! ครูเจ้าของภาษาของที่นี่ ทุกคนสอนเก่งและประสบการณ์สูง ครูโมดูโล่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาใหม่ๆให้กับคุณ ทั้งๆที่คุณอาจจะเริ่มจากไม่เคยพูดหรือรู้จักภาษานั้นๆมาก่อนเลย

โมดูโล่มีคอร์สเรียนภาษาสำหรับทุกวัย ตั้งแต่การสอนเด็กให้อ่านออกเสียง การเรียนเพื่อไปสอบ จนถึงการสอนภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อธุรกิจ และฝึกการใช้บทสนทนาอีกด้วย โดยใช้ระบบการแบ่งระดับภาษาตามสากลเป็น 6 ระดับ : Beginner A1, Elementary A2, Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Upper-Intermediate C1 และ Advanced C2
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จะได้เรียนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกว่า 70 หัวข้อในการเรียนทั้ง 12 ระดับ คุณอาจจะอยากมาเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นที่ไม่เคยมีความรู้ภาษาอังกฤษเลยแม้แต่น้อย หรืออยากจะลงคอร์สเรียนระดับสูงที่เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการติวเพื่อไปสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC

เรียนที่โมดูโล่สอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพมีจุดเด่นคือเหมาะสำหรับทุกวัย เปิดสอนทุกระดับ ทีมครูมีคุณภาพ รูปแบบการสอนเฉพาะตัว บรรยากาศเป็นกันเอง ปรับตารางเรียนได้ ราคาเป็นกันเอง และได้ผลจริง! สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ : 02-160-3443

เว็บไซต์: modulolearning.com


EFL learning Centre

เป็นสถาบันสอนภาษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลถึง 2 มาตรฐานจากสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ SEE TEFL ของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล TQUK (Training Qualifications UK)

มาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จดทะเบียนเป็นโรงเรียนภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ชื่อ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) หรือ Effective Foreign Languages Chiangmai (Lanna) School

Address : 208/2 Kaewnawarat Road T. Watkate, A. Muang Chiang Mai 50000 Thailand​

E-mail : efl.learningcentre.cm@gmail.com

Tel. : 089-9566889


Inlingua

หลักสูตรการสอนของ อิน ลิง กัว เราเน้นพัฒนาและเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน หลักไวยากรณ์ต่างๆ ของภาษาต่างประเทศให้ผู้ที่อยากเรียนรู้เสริม เข้ามาร่วมในหลักสูตรที่เราจัดเตรียมไว้

ทั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่าในหลักสูตรเราได้มีการ สร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง ทั้งในชีวิตประจำวันหรือในเชิงธุรกิจ

เรายังมีทีมที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการเลือกหลักสูตรของ อิน ลิง กัว ที่คุณเลือกได้และชอบที่สุดและสามารถพูดคุยกันได้อย่างเป็นกันเอง ทางเราไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นยังมีภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งภาษาไทย

ทำไมผู้คนส่วนใหญ่เลือก และไว้ใจให้บุตรหลานของท่านมาเรียนที่สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว เพราะเรามีทีมที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะ ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและหลายคนประสบความสำเร็จทั้งการเรียนการงาน โดยการเลือกหลักสูตรการเรียนภาษาที่ สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว

ที่ตั้ง : ชั้น4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม1 ปทุมวัน กทม.10330
เบอร์ : 02 610 9729-30
อีเมล์ : info@inlinguabangkok.com


Enconcept

ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ “Enconcept E-Academy” แห่งแรกก่อตั้งขึ้น ณ 1575/43-44 ซอยวัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยคุณธเนศ เอื้ออภิธร และครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การท่องจำ ดังนั้น ครูพี่แนนและทีมวิชาการของ Enconcept จึงเริ่มต้นคิดค้นและสร้างสรรค์หลักสูตรให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้จริง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ การสอบกลายเป็นเรื่องง่าย ก่อเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะของ Enconcept

เว็บไซต์: https://www.enconcept.com/

Facebook: https://www.facebook.com/enconcept


British Council Thailand English

ทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างพร้อมเพิ่มโอกาสในหลายๆ ด้านของชีวิต ทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ หรือการไปเรียนต่อต่างประเทศ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของ บริติช เคานซิล เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อนักศึกษา และคนวัยทำงานโดยเฉพาะ แต่ละบทเรียนจึงมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะและความสนใจต่างๆ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนในทุกระดับชั้น ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ใหม่! พัฒนาอย่างก้าวกระโดดกับรูปแบบการเรียนใหม่ “เตรียมพร้อมก่อนเข้าคลาสผ่าน Boost Application”
บริติช เคานซิลพัฒนาการเรียนรูปแบบใหม่ ให้ผู้เรียนของเราได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าคลาสเรียนอย่างมั่นใจ ด้วยบทเรียนแบบ Pre-lesson เพียงแค่ 15 นาทีผ่านแอปพลิเคชั่น Boost

บทเรียน Pre-lesson ช่วยให้
นักเรียนคอร์ส myClass Boost และ myClass Plus ได้ฝึกไวยากรณ์และเพิ่มคลังคำศัพท์ที่สนใจในแบบฉบับของตนโดยเฉพาะ
นักเรียนคอร์ส IELTS Coach Boost ได้ฝึกทำข้อสอบ IELTS ในพาร์ทต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น เรียนรู้จุดอ่อนพร้อมต่อยอดจุดแข็งของตนได้อย่างแม่นยำ
นอกจากบทเรียน Pre-lesson จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคุณในทุกคลาส รูปแบบการเรียนใหม่นี้ยังช่วยให้คุณได้เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 02 657 5678

LINE Official: @bcenglish

Facebook: British Council Thailand English


Kingzton English

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์สอน ยาวนานกว่า 10 ปี  เราเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษเป็นเร็ว และพูดภาษาอังกฤษคล่อง อย่างอัตโนมัติ  สำเนียงดี
โดยเราใช้วิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับมาแล้วกว่า 26 ประเทศทั่วโลก ผสมผสานกับหลักจิตวิทยาการสอนที่เหมาะกับคนไทย เพียง 5 ครั้ง!!  ( 20 ชั่วโมง) คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างชัดเจน  เราจะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษคล่อง อัตโนมัติ  อย่างอัตโนมัติและ สำเนียงดี
นอกจากนั้น เรายังมีระบบ เรียนทบทวนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ซึ่งหากการสอนของเราไม่ได้ผล  เราคงจะไม่กล้าให้ทบทวนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นั่นหมายความว่า เรามั่นใจว่าผู้เรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน

สถานที่ตั้ง/ สาขา

สาขา1 BTS แบริ่ง ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS (ทางออก5) หัวมุมถนนสุขุมวิท 70/5

สาขา2 อ่อนนุช ศูนย์การค้า PEOPLE PARK MALL(ระหว่างอ่อนนุช ซ8และ10)ฝั่งลานจอดรถ

ศูนย์นอก 1 TRUESPHERE สาขา CENTRAL WORLD ชั้น 4

ศูนย์นอก 2 THE JAS วังหิน ชั้น2 ฝั่งลานจอดรถ

โทรศัพท์ : 02 116 1884 และ 080 414 9894
อีเมล : Kingzton1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.Kingztonenglish.com


Related Articles

Back to top button